Veel gestelde vragen

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over de praktische informatie van onze behandelingen op een rij. Klik op de vraag en het bijbehorende antwoord komt tevoorschijn. Heeft u een vraag die niet in dit rijtje voorkomt, neem dan contact op en informeer bij een van onze therapeuten.

Kan ik ook ‘aan huis’ behandeld worden?

Ja dat kan, indien u dit wenst en/of noodzakelijk acht (als u bijvoorbeeld niet zelfstandig naar onze praktijk kunt komen). U heeft hier wel een verwijzing van de huisarts voor nodig. Informeer hiervoor bij een van onze therapeuten of kijk op de pagina ‘Fysiotherapie aan huis’.

Wanneer fysiotherapie onder mijn ‘eigen risico’?

Jonger dan 18 jaar:
Het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Een bezoek aan de fysiotherapeut van iemand die jonger is dan 18 jaar gaat niet ten koste van het eigen risico.

18 jaar en ouder:
Het eigen risico is van toepassing op verzekerden van 18 jaar en ouder en geldt alleen voor fysiotherapie met een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling. De 1e t/m 20e behandeling vallen onder uw aanvullende verzekering. Elke behandeling daarna valt ten laste van het verplichte eigen risico.

De eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie worden vergoed uit de aanvullende verzekering of, indien u niet verzekerd bent, zijn ze voor uw eigen rekening. Aandoeningen met een chronische indicatie zijn bijvoorbeeld Parkinson en andere neurologische aandoeningen, een heupoperatie (Total hip) of een andere operatie aan het houdings- en bewegingsapparaat.

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is eigenlijk een particuliere verzekering. Deze behandelingen vallen dus niet onder het verplichte eigen risico.

Samengevat:
Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Dus als u bij Fysiotherapie Lombardijen voor enkele behandelingen (fysiotherapie, manuele therapie, etc.) komt, gaat dat in de meeste gevallen niet ten koste van uw eigen risico.

Heb ik een verwijzing van een huisarts of specialist nodig?

Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij ons terecht. We doen een screening (intake) om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien onze fysiotherapeut of uzelf daaraan twijfelt, zal hij of zij u doorverwijzen naar uw huisarts of hij of zij neemt direct contact op met uw huisarts.

Hoe kan ik me aanmelden voor een behandeling?

Dit kan telefonisch via telefoonnummer 010 – 4190840, via ons Whatsapp nummer +31 10 4190 840, via het aanmeldformulier op de Contactpagina of via e-mail info@fysiotherapielombardijen.nl.

Kan ik mijn voorkeur aangeven voor een behandelend fysiotherapeut of manueel therapeut?

Ja, als u voorkeur heeft voor een man of vrouw of een specifieke therapeut kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee.

Wat moet ik meenemen bij de eerste afspraak?

Als u via de huisarts komt of via een specialist in het ziekenhuis, brengt u dan de verwijsbrief mee. Verder heeft u een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), een verzekeringspasje en een handdoek nodig. Meer informatie over uw eerste bezoek vindt u op deze pagina.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?

Indien u verhinderd bent, dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u zich niet tijdig afmeldt, worden de kosten van de behandeling volledig bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden op 010 – 4190840 of via email info@fysiotherapielombardijen.nl. Meer informatie over afmelding vindt u op de pagina ‘Afspraken over verhindering’.

Worden de kosten voor fysiotherapie of manuele therapie vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van het soort pakket dat u heeft afgesloten (dat staat in uw polisvoorwaarden). De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat nou als ik niet aanvullen verzekerd ben?

Indien u niet aanvullend verzekerd bent en alleen een basisverzekering heeft, dan dient u de kosten zelf te voldoen. Na de behandeling kunt u direct betalen. U kunt in onze praktijk met pin betalen. Meer informatie over de vergoedingen per zorgverzekeraar vindt u op de pagina van Independer.

Heeft de praktijk contracten met mijn zorgverzekeraar?

Met de meeste verzekeraars hebben we contracten afgesloten. Uw behandeling komt dan meestal voor vergoeding in aanmerking. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben, dan krijgt u een factuur die u zelf indient bij uw zorgverzekeraar. U betaalt de factuur direct na uw behandeling (contant of per pin) bij ons en u ontvangt dat bedrag dan via die zorgverzekeraar weer terug. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw therapeut.

Wat zijn de kosten van een behandeling?

Op de website staan de tarieven die we hanteren voor de diverse behandelingen, indien de kosten voor eigen rekening zijn wanneer u niet aanvullend verzekerd bent. De tarieven voor verzekerde zorg zijn verschillend per zorgverzekeraar. Dit is contractueel vastgelegd.

Ik heb een chronische aandoening. Hoe zit het met de vergoeding?

Cliënten met een chronische aandoening die vermeld staan op de ‘chronische lijst’ komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Deze lijst is bepaald door de zorgverzekeraars. Per indicatie kan een andere termijn gelden voor chronisch behandelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar en/of uw behandelend therapeut. Een verwijzing van huisarts of specialist is meestal vereist. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als u die heeft afgesloten) en de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Voorbeeld:
U bent geopereerd aan uw knie en moet revalideren bij de fysiotherapeut. Hier krijgt u vanuit de basisverzekering 12 maanden fysiotherapeutische zorgkosten voor. Dit is vastgelegd in de chronische lijst. Uw zorgverzekering zal deze gehele periode de kosten van de consulten vergoeden.

Let wel! Die ‘extra’ vergoeding gaat pas in vanaf het 21consult. De eerste 20 dient u dus zelf te betalen. Mocht u een aanvullende verzekering hebben met 20 of meer behandelingen, dan kunnen die eerste 20 daaruit betaald worden. Bent u bijvoorbeeld verzekerd voor 6 behandelingen, dan dient u de resterende 14 consult zelf te betalen voordat de verzekering de rest op zich neemt. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan draagt u zelf de kosten voor alle eerste 20 behandelingen.

Na het 20e consult zal de verzekeraar ook nog beroep doen op uw eigen risico. Mocht daarvan bijvoorbeeld nog een bepaald bedrag open staan in hetzelfde jaar, dan zal uw verzekering daar eerst aanspraak op maken voordat ze de resterende consulten in die 12 maanden op zich zullen nemen.

Als de behandeling beëindigd is, ontvangt mijn huisarts dan een verslag van de behandeling?

Ja, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

× Direct je vraag stellen?